شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي كارت هوشمند راننده و ناوگان در كردستان

13 آذر 1390
يكشنبه 4 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 35453/11 مورخ 29/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:‌

به استناد نامه‌هاي شماره 8423/73 مورخ 7/8/90 و شماره 8288/73 مورخ 3/8/90 و شماره 7682/73 مورخ 18/7/90 و شماره 8042/73 مورخ 26/7/90 و شماره 7468/73 مورخ 12/7/90 و شماره 7604/73 مورخ 16/7/90 و شماره 7721/73 مورخ 9/7/90 و شماره 8039/73 مورخ 26/7/90 و شماره 8263/73 مورخ 7/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان، مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا متقضي است در صورت مشاده‌ ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.
- 1. كارت هوشمند راننده به شماره 1992400
- 2. كارت هوشند ناوگان به شماره 1924231 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 834 ع 24 ايران 68
- 3. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4252919 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 752 ع 13 ايران 51
- 4. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1834421
- 5. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1834023 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 167ع 15ايران 51
- 6. كارت هوشمند راننده به شماره 1985468
- 7. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4252919 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 586 ع 29 ايران 51
- 8. كارت هوشمند راننده به شماره 2341062
- 9. كارت هوشمند راننده به شماره 2087803
- 10. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4220048 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 347 ع 28 ايران 51
- 11. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4272823 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 923 ع 44 ايران 51

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16892/90
- تاريخ نامه:‌ 6/9/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License