شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كارت‌هاي هوشمند ناوگان و راننده‌ي مفقودي يا سرقتي

10 آذر 1390
پنج شنبه 1 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقود و يا به سرقت رفتن مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 33968/11 مورخ 11/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 15222/93 مورخ 2/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان يزد در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي ارسال مي‌‌گردد. متضي است در صورت مشاهده رانندگان با مشخصات قيد گرديده در نامه مذكور ضمن عدم ارايه هر گونه خدمات مراتب را سريعاً به تزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16897/90
- تاريخ نامه:‌6/9/90

فهرست كارت‌هاي هوشمند راننده (ن) و ناوگان (ن) مفقود يا سرقت شده
رديف نام و نام خانوادگي كارت هوشمند راننده (ر) يا ناوگان (ن)
1 احمد غفوري 4255602 ن
2 ابوالقاسم فلاح مداواري 1416829 ن
3 حبيب عزيزي 1780287 ن
4 نادر فلاح مداواري 1203405 ر
5 محمد رضا حق شناس 4192047 ن
6 جليل رجبي 4268382 ن
7 مهدي سرسنگين 1777786 ر
8 محمد تقي كريمي 1386890 ن
9 عزيز الله دهقان 1760934 ر
10 عوض بيگي 4152470 ن
11 حسن صادقي 1394615 ن
12 ابوالفضل دامكي 4209291 ن
13 محمود چپ 2126536 ر
14 مهدي دشتي 1405421 ر
15 سيد حسين ميرحسيني 1408625 ر
16 سيد مهدي دهقان 6108205
17 مصطفي رجبي 4140421 ن
18 داريوش دميري 1254660 ر
19 سيد علي احمدي 2218404 ن
20 حسين رضايي 4140421 ن
21 پيمان عباسي 2021986 ر
22 عباس پاكردكار 2153067 ر
23 قاسم افشار 2031986 ر
24 علي ايماني 4269075 ن
25 محد رضا كارگر 1843601 ن
26 ابوالفضل فد 4153716 ن
27 محمد حسين دهقاني دهشبري 4152728 ن
28 ابوالفضل صفار 4178451 ن
29 محمد حسين دهقاني دهشبري 1234.41 ر
30 مهدي بهاري مقدم 2077884 ن
31 علي خضري نژاد 4251074 ن
32 عبدالحسين رضايي 4251068 ن
33 عباس اسلامي 4223349 ن
34 حميد رضا يزدان پناه 4153256 ن
35 رضا اسلامي نصرت آبادي 4185036 ن
36 محمود اسلام پور 4242666 ن
37 حسين كمالي 1855092 ن
38 محمد حسن اكبري 1224282

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License