شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي 6 كارت هوشمند ناوگان در زنجان

9 آذر 1390
چهار شنبه 30 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع‌: مفقودي مدارك،

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 35452/11 مورخ 29/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رسايند:

به استناد نامه‌هاي شماره‌ي 4661/67 مورخ 18/7/90، 13405/67 مورخ 29/6/90، 14502/67 مورخ 16/7/90، 13827 مورخ 5/7/90، و 15943/67 مورخ 10/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان، مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا متقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.
- 1. كارت هوشمند ناوگان شماره 1795550 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 876 ع 14 ايران 87
- 2. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1877695
- 3. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1896757
- 4. كارت هوشمند ناوگان به شماره 2300314 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 441 ع 34 ايران 87
- 5. كارت هوشمند ناوگان به شماره 2443496 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 461ع 34 ايران 87
- 6. كارت هوشمند ناوگن به شماره 4162719 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 266 ع 11 ايران 87

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 16891/90
- تاريخ نامه:‌ 6/9/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License