شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم نشست بيست و چهارم كميسيون ماده‌ي يازده

5 آذر 1390
شنبه 26 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 34366/11 مورخ 21/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدرالاشاره به پيوست ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در بيست و چهارمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 15/8/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است ضمن دانلود كردن اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 16856/90
- تاريخ نامه:‌30/8/90

رانندگان محروم از دريافت خدمات از از اول آذر 1390 طبق تصميم نشست بيست و چهارم كميسيون ماده يازده مورخ 15/8/1390
رديفنام و نام خانوادگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت/ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 جمشيد نعمتي گيلان 3101861 2 1/11/1390 بي‌احتياطي ناشي از انحراف به چپ و تصادف منجر به جرح يك نفر
2 نعمت ديندار بودالالو اردبيل 2155912 1 1/10/1390 بي‌احتياطي ناشي از تجاوز به چپ و تصادف منجر به جرح دو نفر
3 احمد برجعلي مركزي 2394398 1/10/1390 حمل با اضافه بر ظرفيت مجاز
4 محمد حمزه همدان 1964289 1 1/10/1390 مسافرگيري در اطراف پايانه و حاشيه ميدان
5 علي رنجبر اردبيل 3112712 2 1/11/1390 مسافرگيري در اطراف پايانه
6 سالا سبحان زاده اردبيل 3123050 1 1/10/1390 مسافرگيري در اطراف پايانه
7 بهنام تقي زاده اردبيل 3113169 1 1/10/1390 مسافرگيري در اطراف پايانه
8 پرويز جان نثاري نيري اردبيل 3121666 1 1/10/1390 مسافرگيري در اطراف پايانه
9 بهنام شاكري اردبيل 2262068 1 1/10/1390 مسافرگيري در اطراف پايانه
10 حيدر مخبري اردبيل 1953330 1 1/10/1390 مسافرگيري در اطراف پايانه
11 بهروز غني‌وند اردبيل 3121742 1 1/10/1390 مسافرگيري در اطراف پايانه
12 مسلم مصطفوي خراسان شمالي 1417360 1 1/10/1390 جابه‌جايي مسافر بدون صورت وضعيت

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License