شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم بيست و ششمين جلسه كميسيون ماده يازده

2 آذر 1390
چهار شنبه 23 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات،

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 34086/11 مورخ 18/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدر الاشاره به پيوست ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در بيست و ششمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 19/7/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. متقضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداء هر ماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16857/90
- 1/9/90

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات از تاريخ 1/9/90 طبق تصميم بيست و ششمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 19/7/1390
رديفنام و نام خانوادگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمحدت محرومتتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 محمد يوسفي مركزي 1927456 3 1/12/1390 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
2 ابراهيم احمدنيا مركزي 1979699 1 1/9/1390 حمل بار با وسيله نقليه فاقد تجهيزات ايمني
3 اكبر رجايي اردبيل 1291098 2 1/11/1390 حمل بار ترافيكي بدون اخذ پروانه عبور و ورود به آزاد راه
4 احمد ايل سعادتمند قم 1158627 1 1/10/1390 حمل بار با وسيله نقليه فاقد تجهيزات ايمني
5 داود حميدي همدان 1177941 4 1/1/1391 بي‌احتياطي ناشي از عدم رعايت نكات ايمني و تصادف منجر به فوقت 5 نفر
6 محمد علي حجتي مروست يزد 2051813 1 1/10/1390 حمل بار با وسيله نقليه فاقد تجهيزات ايمني
7 محمود ناروئي سيسان و بلوچستان 1216557 1 1/10/1390 جابه‌جايي بار بدون داشتن پروانه
8 هوشنگ چاكرحسيني يزد 1285639 3 1/12/1390 واگذاري برگ فعاليت به غير
9 حسن قاسمي اصفهان 2104755 2 1/11/1390 جا‌به‌جايي بار بدون داشتن بارنامه
10 فيض‌اله شه‌بخش سيستان و بلوچستان 2367452 1 1/10/1390 جابه‌جايي بار بدون داشتن بارنامه
11 محمد ميرشكار سيستان و بلوچستان 11.3.60 2 1/11/1390 جابه‌جايي بار بدون داشتن بارنامه
12 مسعود ريگي سيستان و بلوچستان 3112930 1 1/10/1390 جابه‌جايي بار بدون داشتن بارنامه
13 سيد محمد حسيني خراسان جنوبي 11753050 3 1/12/1390 واگذاري برگ فعاليت به غير

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License