شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اعمال نظارت دقيق مديران فني بر تجهيزات ايمني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌‌اي در فصول پائيز و زمستان

28 آبان 1390
شنبه 19 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: اعمال نظارت دقيق مديران فني بر تجهيزات ايمني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌‌اي در فصول پائيز و زمستان

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 34364/11 مورخ 21/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره در ادامه نامه شماره 74/102241 مورخ 11/8/90 معاون محترم حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي جهت آگاهي و رعايت مفاد مندرج در نامه مذكور قبل از صدور بارنامه ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه:‌28/8/90
- شماره نامه: 16848/90

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌‌هاي سراسر كشور

موضوع:‌ اعمال نظارت دقيق مديران فني بر تجهيزات ايمني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌‌اي در فصول پائيز و زمستان

سلام علكيم؛

با عنايت به فرارسيدن فصول سرد و افزايش ريزش نزولات آسماني در شبكه جاده‌اي،‌ ضرورت دارد به منظور حفظ ايمني تردد و سايل نقليه عمومي جاده‌اي و پيش‌گيري از وقوع سوانح رانندگي تاشي از بارندگي و يخ‌بندان،‌ به كليه تشكل‌هاي صنفي شركت‌هاي حمل و نقل و بار مسافر استان تأكيد فرماييد با توجه به نقش مدير فني در انجام كنترل پارامتر‌هاي ايمني وسيله نقليه از آغاز سفر، با استناد به ملزومات مندرج در «آئين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي» شامل جعبه كمك‌هاي اوليه، كارت معاينه فني، علائم مورد نياز مانند مثلث شبرنگ، كپسول آتش‌نشاني، زنجير چرخ و لاستيك‌هاي آج دار قابل قبول، در صورت فقدان تجهيزات ايمني مزبور از صدور بارنامه يا صورت وضعيت مسافري و تحويل بار يا مسافر به اين گونه وسايل نقليه خودداري فرماييد.

- شهرام آدم‌نژاد معاون حمل و نقل
- شماره نامه:‌74/102241
- تاريخ نامه:‌ 11/8/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License