شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كارت‌هاي هوشمند گم شده در مازندران

17 آبان 1390
سه شنبه 8 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك،

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 31763/11 مورخ 4/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در ادامه متن نامه شماره 12613/16 مورخ 13/7/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان مازندران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق ارسال مي‌گردد. خواهشمند است در صورت مشاهده رانندگان مشروحه در نامه مذكور ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات، مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16747/90
- تاريخ نامه: 11/8/90

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان مازندران
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌ها

سلام عليكم،

با احترام به استناد گواهي‌هاي صادره از سوي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي سطح استان، كارت هوشمند شرح ذيل مفقود گرديده‌اند، خواهشمند است دستور فرمايند به منظورجلوگيري از سوء استفاده حتمالي مراتب را به شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش اعلام نمايند.

رديفنام و نام خانوادگيشماره كارت هوشمند راننده/ناوگانشماره وسيله نقليه
1 رجبعلي قرباني 3155371 ر
2 خانم معراج يحيي پور ززنديني 14.9828 ن
3 اميد جوادي كوچكسرائي 2076521 ر
4 احمد ضيابخش 1932060 ن ايران 19-723ع 33
5 سيد مسلم رضايي 2236393 ر
6 شعبانعلي واحدي مرمتي 4271675 ايران 62-156ع11
7 ابراهيم جوكار درزي 1827892 ن ايران 62-896ع33
8 حسن قديمي 4155195 ن ايران 62-133ع73
9 يحيي فلاح خاريكي 2205356 ر
10 حميد يزدان پناه 1158708
11 محمد رضا عابدي 180004 ن
12 رمضان دادله 1244101 ر
13 خانم پور محمدي روشن 1934663 ن ايران 62-939ع73
14 مهندي نجارپور كجور 2335214 ر
15 علي نصري 2058956 ر
16 محمد باقر مهدي نژاد 2159017 ر
17 جواد بلبلي دركنده‌ئي 2140041 ن ايران 62-261ع23
18 مسعود احمدي 1382357 ر
19 مرتضي فلاح شوميا 1388089 ن ايران 62-633ع36
20 علي‌اكبر عبادي جامخانه 3155045 ر
21 ايمان شهيدپور فلاح 4104492 ن

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License