شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بزرگداشت يوم‌الله سيزدهم آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني!

11 آبان 1390
چهار شنبه 2 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: بزرگداشت يوم‌الله سيزدهم آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني،

با سلام؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 22749/344/ع مورخ 4/8/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق ارسال مي‌گردد. خواهشمند است با عنايت به مضمون نامه مذكور ضمن حضور گسترده در اين روز تاريخي كه مقارن گرديده با روز جمعه مورخ 13/8/90 با تهيه و نصب پلاكارد و بنرهاي تبليغاتي در اطراف محل برگزاري مراسم (دانشگاه تهران) نسبت به هرچه با شكوه تر برگزار شدن اين مراسم اقدام مقتضي معمول فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌9693/ج/الف
- تاريخ نامه:‌11/8/90

- از مجمع امور صنفي توزيعي وخدماتي تهران
- به اتحاديه محترم حمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام

احتراماً، با عنايت به در آستانه قرار گرفتن يوم‌الله سيزدهم آبان روز ملي مبارزه با اسكتبار جهاني، يادآور رويداد‌هاي مهمي همچون سالروز تبعيد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) در سال 1343، جانفشاني دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران در سال 1357 و حركت انقلابي دانشجويان استقلال طلب در بر هم چيدن طومار لانه جاسوسي آمريكا در سال 1358 چنين وقايعي با گذشت سي و دو سال از پيورزي انقلاب اسلامي ايران باعث روشنگري ملت‌هاي مسلمان و ايجاد موج بيداري اسلامي در منطقه گشته است. لذا شايسته است با توجه به تقارن اين روز تاريخ با روز جمعه مراسم اين روز مهم در تهران جمعه 13/8/90 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. ترتيبي اتخاذ گردد تا به منظور هرچه با شكوه‌تر برگزار شدن اين مراسم نسبت به حضور فعال و گسترده هيأت مديره و اعضاء تابعه و هم چنين تهيه و نصب پلاكارد و بنرهاي تبليغي در اطراف محل برگزاري مراسم اقدام لازم معمول فرمايند.

- با احترام. قاسم نوده فراهاني
- شماره نامه:‌22749/344/ع
- تاريخ نامه:‌4/8/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License