شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رانندگان محروم از دريافت خدمات براساس تصميم نشست بيست و سوم كميسيون ماده يازده

10 آبان 1390
سه شنبه 1 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات،

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 31217/11 مورخ 1/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدرالاشاره در ادامه ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در بيست و سومين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 29/6/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هرماه، از دادن هرگونه خدمات به راننگان مشروحه در ليست مذكور تا زمن سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌167.5/90
- تاريخ نامه: 4/8/90

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات (از اول آبان) طبق تصميم بيست و سومين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 29/6/90
رديفنام و نام خانوادگي رانندهمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت/ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 حواد قربان‌زاده خراسان رضوي 3128322 2 1/10/90 جابه‌جايي مسافر بدون صورت وضعيت مسافربري
2 حسين كامراني اردبيل 3128874 3 1/11/90 مسافرگيري در اطراف پايانه و عدم استفاده از صورت وضعيت
3 بهروز كياشي عرب خوزستان 3131092 2 1/10/90 حمل بار تجاري
4 فاروق محمد پرست خراسان رضوي 2201893 1 1/9/90 مسافرگيري در اطراف پايانه‌ و حاشيه ميدان
5 علي كلاسر خليل آباد خراسان جنوبي 3122520 1 1/9/90 مسافرگير در اطراف پايانه
6 محمد ندافي شهري خراصان رضوي 2097236 1 1/9/90 مسافرگيري در اطراف پايانه
7 علرضا بهزادي مقدم اردبيل 2097236 1 1/9/90 مسافرگيري در اطراف پايانه
8 اكبر صادقي اصفهان 3125321 45 روز 16/9/90 مسافرگيري در اطراف پايانه و عدم رعايت
9 محمد الهي خراسان شمالي 2173981 3 1/11/90 جابه‌جايي مسافر بدون صورت وضعيت
10 محمد گمشادزهي سيستان و بلوچستان 2396541 2 1/10/90 جابه‌جايي بار بدون داشتن بارنامه
11 ابراهيم ملازهي سيستان و بلوچستان 2238099 2 1/10/90 جابه‌جايي مسافر بدون داشتن بارنامه
12 عبدالغفار ناروتي سيستان و بلوچستان 2250881 2 1/10/90 جابه‌جايي بار بدون داستن بارنامه
13 مسعود ارباب ناهوك سيستان و بلوچستان 1784128 2 1/10/90 جابه‌جايي بار بدون داشتن بارنامه

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License