شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم نوزدهمين جلسه كميسيون ماده يازده

8 آبان 1390
يكشنبه 30 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات،

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 30151/11 مورخ 22/7/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدرالاشاره در ادامه ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در نوزدهمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 3/7/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابداء هرماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا پايان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 16708/90
- تاريخ نامه:‌4/8/90

رانندگان محروم از دريافت خدمات براساس(از اول آبان 1390) تصميم نوزدهمين نشست كميسيون ماده 11 در تاريخ 25/5/1390
رديفنام و نام خانوادگي رانندهمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت/ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 ايمان شجاعي كرمان 2054638 1 1/9/1390 حمل بار ترافيكي بدون اخذ پروانه عبور
2 محمد عباسي خراسان جنوبي 2065316 2 1/10/1390 جابه‌جايي مسافر بدون صورت وضعيت
3 محمد خوشخو خرسان جنوبي 1760634 2 1/10/1390 جابه‌جايي مسافر بدون صوبت وضعيت
4 علي‌اكبر دادزاده خراسان جنوبي 2087131 2 1/10/1390 جابه‌جايي مسافر بدون صوبت وضعيت
5 پردل صيادي خراسان جنوبي 2223637 2 1/10/1390 جابه‌جايي مسافر بدون صوبت وضعيت
6 حسين بهنام نيا خرسان جنوبي 2348.58 2 1/10/1390 جابه‌جايي مسافر بدون صوبت وضعيت
7 اميررضا اسدي خرگردي خراسان جنوبي 1841350 1 1/8/1390 حمل بار تجاري با وسيله نقليه عمومي مسافري

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License