شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگان محروم از خدمات طبق تصميم بيست و دومين جلسه كميسيون ماده يازده

7 آبان 1390
شنبه 29 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌ ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات،

با سلام؛

احتراماً عطف نامه‌ي شماره 31191/11 مورخ 1/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدر الاشاره در ادامه فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در بيست و دومين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 22/6/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16704/90
- تاريخ نامه:‌4/8/90

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات(از اول آبان 1390) بر اساس تصميم بيست و دومين نشست كنفرانس ماده 11 در تاريخ 22/6/90
رديفنام و نام خانوداگي رانندهمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محكوميت - ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 حسين جعفري قم 1376349 1 1/9/90 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
2 اكبر پناهي درچه اصفهان 1224245 1 1/9/90 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
3 اصغر صابري مركزي 1971821 1 1/9/90 حمل بار بدون مهار مناسب
4 مصطفي حسيني لرستان 1871880 2 1/10/90 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
5 درويش عمويي قزوين 2118428 2 1/10/90 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
6 حجت‌اله فعال اصفهان 1217664 2 1/10/90 واگذاري وسيله‌ نقليه به شخص فاقد صلاحيت
7 محمد طاهرخاني قزوين 234720 2 1/10/90 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
8 محمد رضا مكي‌آبادي كرمان 1366069 2 1/10/90 واگذاري وسيله به شخص فاقد صلاحيت
9 مرتضي خميس‌آبادي كرمانشاه 1335752 2 1/10/90 حمل بار ترافيكي در مسير غيرمجاز
10 اميد جعفري قزوين 1299603 2 10/90 حمل بار ترافيكي در مسير غيرمجاز
11 محرم نواه‌خواه قره موسي آذربايجان غربي 1310197 2 1/10/90 واگداري وسيله به شخص فاقد صلاحيت
12 رحمت‌اله اكبري قهريجاني اصفهان 1263700 2 1/10/90 حمل بار ترافيكي در ساعت غيرمجاز
13 حميد نيك‌ مرام كرمانشاه 2152907 1 1/9/90 فقدان تجهيزات ايمني در وسيله‌ نقليه مسافربري
14 سعيد گماري كرمانشاه 2161858 1 1/9/90 فقدان تجهيزات ايمني در وسيله‌ نقليه مسافربري

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License