شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارايه‌ي خدمات

12 مهر 1390
سه شنبه 4 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع‌: عدم ارايه خدمات

با سلام؛

احتراما، عطف به نامه شماره 26016/11 مورخ 28/6/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه‌ي شماره 19656/54 مورخ 14/6/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان در خصوص موضوع صدر الاشاره تقديم مي‌شود. مقتضي است در صورت مشاهده رانندگان با مشخصات مندرج در نامه فوق‌الذكر، ضمن عدام ارايه خدمات مراتب را به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن ار مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16564/90
- تاريخ نامه:‌9/7/90

از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان به كانون انجمن‌هاي صنفي شركت‌هاي حمل و نقل كالاي استان

موضوع: عدم ارايه خدمات

سلام عليكم

با توجه به گزارش‌هاي رسيده و با استناد به دستور اجرايي مقام محترم قضايي در خصوص عدم ارايه خدات به رانندگان - ناوگان مشروحه ذيل، مقتضي است به كليه شركت‌هاي و مؤسسات حمل و نقل و كالاي تحت پوشش اعلام گردد در صورت مشاهده مراتب را به 110 يا نزديكترين واحد نيروي انتظامي اطلاع دهند.

محرومان ار دريافت خدمات
نام و نام خانوادگيكارت هوشمند راننده يا ناوگانشماره انتظامي ناوگان
حسين ايلواري 2159501 - ر 764ع24ايران62
محمد ولي قاوندي - بنز: 363ع22ايران18
- - كاميون: 612ع67ايران19
محمود فشي 1289653- ر 4221273 - ن كاميون: 759ع63ايران33
سجاد حيدري - كاميون: 367ع53ايران23

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License