شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كارت‌هاي هوشمند اين رانندگان و ناوگان‌ها مفقود شده است!

30 شهريور 1390
چهار شنبه 21 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: مفقودي مدارك

سلام عليكم

احتراما، عطف به نامه شماره 24361/11 مورخ 16/06/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران . به استناد نامه شماره 8602/45 مورخ 15/06/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كرمان به پيوست ليست مشخصات رانندگاني كه مداركشان مفقود و يا سرقت گرديده است ارسال مي گردد، مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارائه هرگونه خدمات مراتب را سريعا به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نمائيد.

رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده تارخ نامه:28/06/90 شماره نامه:16519/90

نام و نام خانوادگي كارت هوشمند راننده يا ناوگان توضيحات
محسن حافظي 4200766 (ن) متعلق به كاميون اينترناش به شماره انتظامي 977ع 32 ايران 25
كهزاد كوشكي 4252463(ن) متعلق به كاميون بنز به شماره انتظامي 17518 اصفهان 92
داريوش اماني فر 2047068(ن) متعلق به كاميون اينترناش به شماره انتظامي 215 ع 45 ايران 45
مهرداد عسگري 1932159(ن) متعلق به كاميون بنز به شماره انتظامي 974 ع 137 ايران 25
مجيد خيرمند پاريزي 2342726(ن) متعلق به كاميون كاريان به شماره انتظامي 911ع48 ايران 54
رضا پيام 4194535(ن) متعلق به كاميون بنز به شماره انتظامي 14562 اروميه 92
حسين يزدان پناه 6110392(ن) متعلق به اتوبوس بنز به شماره انتظامي 994 ن 13 تهران
غلامرضا شيبانب نزرجي 1261466(ر) كارت هوشمند بخش باري
صادق سرحدي مقدم 134442(ر) كارت هوشمند بخش باري
كرامت اله بازمانده 1885943(ر) كارت هوشمند بخش باري
ابوطالب عباسي 2216149(ر) كارت هوشمند بخش باري

- تاريخ نامه:15/06/90
- شماره نامه:8602/45


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License