شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

محدوديت‌هاي ترافيكي تعطيلات پايان نخستين هفته‌ي مهر ماه 90

29 شهريور 1390
سه شنبه 20 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: محدوديت ترافيكي

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه شماره 26086/11 مورخ 29/6/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره، در ادامه اطلاعيه‌يمركز مديريت راه‌هاي كشورمبني بر محدوديت‌هاي ترافيكي پايان هفته (روزهاي پنجشنبه 31/6/90 تا يكشنبه 3/7/90) به منظور آگاهي و رعايت مفاد اطلاعيه مذكور تقديم مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16532/.90
- تااريخ نامه:‌ 29/6/90

محدوديت هاي ترافيكي تعطيلات پايان هفته (پنج شنبه 31/6/90 لغايت روز يكشنبه 3/7/90)

موتورسيكلت :

 • ترددانواع موتورسيكلت از ساعت 12ظهرروز پنج شنبه 31/6/90 الي ساعت 24 روزيكشنبه 3/7/90 ازمحورهاي كرج – چالوس ، هراز، فيروزكوه ، ساوه – همدان ومحورتهران – سمنان – مشهد وبالعكس ممنوع مي باشد
 • تريلي وكاميون : تردد انواع تريلي وكاميون ازمسير كرج – چالوس ممنوع است .
 • تردد كليه تريلرها از محور هراز كماكان ممنوع مي باشد
 • محورهراز: تردد كليه كاميونها به جزحاملين مواد سوختي وفاسدشدني ازساعت 12 الي 24 روزپنج شنبه به تاريخ 31/6/90 وازساعت 6 الي 24 روزهاي جمعه ،شنبه ويكشنبه 1و2و3/7/90 ازمحورهرازممنوع مي باشد.
 • الف: ترددانواع وسايل نقليه ازساعت 12 الي 24 روزجمعه به تاريخ 1/7/90 ازرودهن(انتهاي بلواركريتون )به سمت آمل ممنوع وتردد انواع وسايل نقليه ازساعت 14:30 الي 24 ازآب اسك به سمت رودهن بصورت يكطرفه خواهد بود.
 • ب: ترددانواع وسايل نقليه ازساعت 12 الي 24 روزشنبه به تاريخ 2/7/90 ازرودهن (انتهاي بلواركريتون ) به سمت آمل ممنوع وترددانواع وسايل نقليه ازساعت 14:30 الي 24 ازآب اسك به سمت رودهن بصورت يكطرفه خواهد بود.
 • درمسيرساوه – همدان : تردد تريلرهاو كاميونها بجز حاملين مواد سوختي وفاسد شدني از ساعت 12 الي ساعت 24 روزپنج شنبه به تاريخ 31/6/90 وازساعت 6 الي 24 روزهاي جمعه وشنبه 1و2/7/90 ازساوه به همدان (ازساوه تادوراهي قزوين – همدان ) وبالعكس ممنوع مي باشد.
 • محور زاهدان – زابل : تردد كليه تريلي ها وكاميونها به استثناي حاملين مواد سوختي وفاسد شدني ازساعت 15 الي 20 روزپنج شنبه به تاريخ 31/6/90 وروزشنبه به تاريخ 2/7/90 ازمحورزاهدان – زابل وبالعكس ممنوع مي باشد.

تريلي :

 • مسيرفيروزكوه : تردد كليه تريلرها بجز حاملين مواد سوختي وفاسدشدني از ساعت 14 الي ساعت 24 روزپنجشنبه به تاريخ 31/6/90 وازساعت 6 الي 24 روزهاي جمعه وشنبه به تاريخهاي 1و2/7/90ازتهران بطرف قائم شهر وبالعكس ممنوع مي باشد.

وسايل نقليه سبك :

 • مسير كرج – چالوس : تردد انواع وسايل نقليه ازساعت 12 الي 24روزجمعه به تاريخ 1/7/90 ازكرج به سمت مرزن آبادممنوع وتردد انواع وساي نقليه ازساعت 15 الي 24 ازمرزن آباد به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهدبود.
 • الف: ترددانواع وسايل نقليه ازساعت 12 الي 24 روزشنبه به تاريخ 2/7/90 ازكرج به سمت مرزن آبادممنوع بوده وترددانواع وسايل نقليه ازساعت 15 الي 24 ازمرزن آباد به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهدبود. *ب: ترددانواع وسايل نقليه ازساعت 18 الي 24 روزيكشنبه 3/7/90 ازكرج تادهانه شمالي تونل كندوان دراستان تهران به منظورتخليه بارترافيكي ممنوع مي باشد.

محورمريوان :

 • تردد كليه كاميونها و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 12 الي 23 روزجمعه به تاريخ 1/7/90 ازسنندج به مريوان وبالعكس ممنوع مي باشد.

محورقديم قزوين- رشت :

 • ترددانواع وسايل نقليه سنگين باربري كماكان ازآزادراه قزوين – رشت ممنوع مي باشد. _الف : تردد انواع كاميون وتربلر به استثناي حاملين موادسوختني وفاسدشدني ازساعت 6 الي 24روزهاي جمعه وشنبه به تاريخهاي 1و2/7/90 ازمحورقديم رشت-قزوين وبالعكس ممنوع مي باشد.

محورقديم قم – تهران :

 • ترددكليه وسايل نقليه سنگين باربري به استثناي حاملين موادسوختي وفاسدشدني ازساعت 12 الي 24 روزهاي جمعه وشنبه به تاريخهاي 1و2/7/90 ازمحورقديم قم – تهران وبالعكس ممنوع ورانندگان اينگونه وسايل نقليه مي توانند از آزادراه سلفچگان – ساوه – تهران وبالعكس وياجاده جديدالاحداث قم – ورامين- گرمسار-سمنان وبالعكس ترددنمايند.

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه  پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License