شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

حق عضويت سال 1390

29 شهريور 1390
سه شنبه 20 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل! موضوع: حق عضويت

سلام عليكم؛

احتراماً؛ همانگونه كه آگاهي دارند از ابتداي سالجاري حق عضويت واحدهاي صنفي تحت پوشش اين انجمن به ازاء هر بارنامه صدره 1500 ريال تعيين گرديده كه موضوع در مجمع عمومي مورخ 1/12/89 پس از طرح، مورد موافقت همكران قرار گرفته است. بر اين اساس مقتضي است با توجه به تعداد بارنامه‌هاي مصرفي در شش ماهه‌ي ال سال 90 طبق مصوب مورد اشاره (1500 ريال به ازاء هر بارنامه) محاسبه و به حساب جاري 0105530549009 نزد بانك ملي شعبه هرندي كد 148 و يا جاري 79819166بانك كشاورزي شعبه پايانه بار تهران واريز و اصل فيش مربوطه را جهت ضبط در دفتر مالي به اين انجمن ارسال فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 16534/90
- تاريخ نامه:‌ 29/6/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406429

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License