شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

احتناب از تبليغ كالا در شبكه‌هاي‌ ماهواره‌اي فارسي زبان خارجي

26 شهريور 1390
شنبه 17 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 17507/562/10/ن مورخ 14/6/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران به پيوست تصوير نامه شماره 2897/7/7 مورخ 1/6/90 شوراي محترم اصناف كشرو در ارتباط با اجتناب از هرگونه تبليغ محصولات و خريد و فروش اجناس ايراني و خارجي در شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي و خارچي جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌9484/ح/الف
- تاريخ نامه:‌17/6/90

- ار رئيس شوراي اصناف كشور
- به رياست محترم مجمع امور صنفي

سلام عليكم؛

احتراماً به استحضار مي‌رساند، اخيراً مشاهده گرديده برخي كالاها و محصولات داخلي و خارجي در شبكه‌هاي ماهراره‌اي فارسي زبان خارجي تبليغ مي‌شوند كه پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اينگونه تبليغات موجب تقويب بنيه‌ي مالي شبكه‌هاي موصوف مي‌شود كه به صورت مستمر بر عليه نظام جمهوري اسلامي تبليغ مي‌نمايند. لذا به استناد نامه شماره 9/1/5/30/14 مورخ 19/5/90 اداره اماكن ترتيبي اتخاذ شود كه:
- الف) واحدهاي صنفي ضمن اجتناب از انجام هرگونه تبليغ محصولات و كالاهاي خود در شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان خارجي، براي انجام تبليغات از شبكه‌هاي ماهواره‌اي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايند.
- ب)از سوي اتحاديه‌ها و مجمع امور صنفي به كليه واحدهاي صنفي تحت پوشش ابلاغ گردد؛ خريد و فروش هرگونه اجناس ايراني و خارجي كه در شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان خارجي تبليغ مي‌شوند، اجتناب نموده و در صورت مشاهده اين گونه موارد مراتب را براي برخورد قانوني به ادارات نظارت بر اماكن عمومي اعلام نمايند.

- با تشكر. قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف
- شماره نامه:‌2897/7/7
- تاريخ نامه: 1/6/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License