شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست كالاهاي ممنوع الورود به كشور عراق

14 شهريور 1390
دو شنبه 5 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: فهرست كالاهاي ممنوع الورود به كشور عراق

باسلام:

احتراما، به پسيوست تصوير نامه شماره 8655/90/الف ب مورخ 08/06/90 قائم مقام محترم دبير كل و سرپرست معاونت بين الملل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران منضم به تصوير نامه شماره 239/100 مورخ 18/05/90 رايزن محترم بازرگاني سفارت جمهوري اسلامي ايران در خصوص موضوع صدرالاشاره جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه صدر الاذكر ارسال مي گردد.

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه: 12/06/90
- شماره نامه: 16439/90

- نامه علي اكبر جاويدان قائم مقام دبيركل و سرپرست معاونت بين‌المللي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به
- روساي محترم اتحاديه ها ، انجمن ها، سنديكاها

با سلام:

احتراما، تصوير نامه شماره 239/1000 مورخ 18/05/1390 رايزن محترم بازرگاني سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد در خصوص آخرين انتظارات گمرك عراق از صادر كنندگان ايراني به فهرست كالاهاي ممنوع الورود به آن كشور در هشت برگ به پيوست ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به نحو مقتضي به اعضائ محترم آن تشكل جهت بهره برداري اعلام نمايند.

- قائم مقام دبير كل و سرپرست معاونت بين الملل: علي اكبر جاويد
- تاريخ نامه : 08/06/1390
- شماره نامه: 8655/90/الف ت

- «آخرين انتظارات گمركات عراق از صادركنندگان ايراني و فهرست كالاهاي ممنوع‌ الورود به آن كشور»


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License