شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

27 مرداد 1390
پنج شنبه 18 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك

سلام عليكم

احتراماً عطف به نامه شماره 18183/مورخ 10/5/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و بر اساس نامه شماره 5645/45/ مورخ 17/4/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كرمان، در ادامه ليست مشخصات رانندگاني كه مدارك آن‌ها مفقود و يا سرقت گرديده‌ است ارسال مي‌گردد. متقضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه خدمات مراتب به نزديك‌ترين يگان واحد نيروي انتظامي اعلام گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌25/5/90
- تاريخ نامه:‌16354/90

نامه اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران

فهرست مدارك مفقودي و مالكان ‌آن‌ها
نام و نام خانوادگيكارت هوشمند راننده (ر) يا ناوگان(ن)توضيح‌ها
قدرت‌الله طلاپور ن: 1406780 كاميون هور به شماره انتظامي 567 ع 23 ايران 63
محمد رضا اسدي ن:2216206 كاميون اسيوزو به شماره انتظامي 334 ع 94 ايران 33
علي رستمي ن: 1860906 كاميون ايويكو به شماره انتظامي 378 ع 23 ايران 45
محمد پاينده ن: 2108097 كاميون ولوو به شماره انتظامي 371 ع 57 ايران 45
حميد بهاءالديني ن: 19456115 كاميون فوتون به شماره انتظامي 288 ع 49 ايران 63
محمد اميني تا آبادي ن: 4126554 كاميون بنز تك به شماره انتظامي 85332تعران 16
علي مهرابيان ن: 2306580 كاميون بي.ام.سي به شماره انتظامي 778 ع 62 ايران 45
تاجعلي پور خسرواني ن: 41139884 كاميون بنز به شماره انتظامي 315 ع 47ايران 45
عباس معتمدي ن: 2242219 كاميون اسكانيا به شماره انتظامي 184 ع 36 ايران 45
علي صاحبي ن: 4130469 كاميون بنز به شماره انتظامي 543ع 23 ايران 45
ناصر كوچي ر: 134.184 كارت هوشمند بخش باري
حسن عسكرزاده ر:2007680 كارت هوشمند بخش باري
احمد جزيني زاده ن: 1150087 ن: 4268025 كارت هوشمند بخش باري و كاميون هوو
علي حاجي عليزاده ر: 2057578 ن: 2357744 كارت هوشمند بخش مسافري و ميني بوس بنز
سهراب پسندي پور ر: 1124127 كارت هوشمند بخش باري
محم حسين نكويي 1405414 كارت هوشمند بخش بار
مرتضي افشاري پور 1842378 كارت هوشمند بخش مسافري

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License