شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگن محروم از دريافت خدمات

23 مرداد 1390
يكشنبه 14 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات

با سلام؛

احتراماً‌ عطف به نامه شماره 17571/11 مورخ 8/5/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدر‌الاشاره به پيوست ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در پانزدهمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 221/4/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. متقضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه:‌15/5/90
- شماره نامه:‌1111116309/90

فهرست رانندگان محروم از خدمات (از شهريور 90) - مصوب پانزدهمين جلسه كميسيون ماده 11
- مورخ 21/4/1390
رديف نام و نام خانودادگي راننده محل اقامات شماره كارت هوشمند مدت محروميت- ماه تاريخ خاتمه محروميت
1 علي آتشك تهران 1804449 2 1/8/1390
2 سعيد سياحي خوزستان 1189999 2 1/8/1390
3 هوشنگ ميزاخاني چهارمحال و بختياري 1112038 3 1/9/1390
4 جمشيد بهارمي لرستان 1251018 3 1/9/1390
5 عباسعلي خضافي اصفهان 1231262 2 1/7/1390
6 مهدي زماني اسفهراني اصفهان 20152215 2 1/8/1390
7 مهدي سبزي مركزي 1247289 3 1/9/1390
8 مسعود زارعان اصفهان 1997176 2 1/81390
9 محمد رضا علي‌زارعي اصفهان 1997176 2 1/8/1390
10 شهرام علي‌چي يزد 1413915 3 1/9/1390
11 محمد رضا احمدي خرسان شمالي 1912211 2 1/8/1390
12 مجتبي بهمني آذربايجان شرقي 1211620 2 1/8/1390
13 مجتبي بهمني آذربايجان شرقي 1211620 2 1/8/1390
14 حسين رمضاني خراسان شمالي 1112038 2 1/8/1390

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License