شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

15 مرداد 1390
شنبه 6 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌ مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه شماره 16889/11 مورخ 3/5/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:‌

به استناد نامه‌هاي شماره 6443/67 موذخ 4/4/90 - 6442/67 مورخ 4/4/90 - 5834/67 مورخ 25/3/90 - 5660/67 مورخ 23/3/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا به سرقت رفته است. لذا متقضي است به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي، ضمن عدم ارايه هرگونه خدمت مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نمائيد.

- 1. رسيد كارت هومشند به شماره 2408686 و كارت هوشمند ناوگان به شماره 2108105 متعلق به كاميون 529 ع 16 ايران 87
- 2. كارت هوشمند به شماره 991895 متعلق به كاميون 862ع 33 ايران 87
- 3. كارت هوشمند راننده به شماره 2123276
- 4. كارت هومشن ناوگان به شماره 2065360 متعلق به كاميون 174 ع 22 ايران 87

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16288/90
- تاريخ نامه:‌ 9/5/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License