شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

برگزاري دوره‌هاي آموزشي مديران و متصديان با همكاري واحد محترم جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي

13 مرداد 1390
پنج شنبه 4 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌ برگزاري دوره‌هاي آموزشي مديران و متصديان با همكاري واحد محترم جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 73630/90 /الف/ك مورخ 30/4/90 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور در خصوص موضوع صدرلاشاره به آگاهي مي‌رساند:

با عنايت به تمديد قرارداد دوره آموزشي مديران و متصديان في‌مابين كانون مذكور و واحد محترم جهاد دانشگاهي واحد شهيد بهشتي، به مدت يكسال از تاريخ 11/3/90 خواهشمند است به منظور گذراندن دورهاي موصوف، در اسرع وقت (حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ وصول نامه)،‌ با همراه داشتن تصاوير مدارك فردي شامل‌: شناسنامه،‌كارت ملي، 4 قطعه عكس و معرفي نامه (مؤسسه/شركت حمل و نقل) به دفتر اننجمن مستقر در پايانه بار تهران مراجعه نمايدد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه:‌ 4/5/90
- شماره نامه:‌16231/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License