شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

27 شهريور 1390
يكشنبه 18 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك

سلام علكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 15383/11 مورخ 21/4/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست (در ادامه) تصوير (متن) نامه شماره 11656/54 مورخ 30/3/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق ارسال مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مضمون نامه مذكور در صورت مشاهده رانندگان با مشخصات قيد گرديده در نامه موصوف از ارايه هرگونه خدمات خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نمه:‌16247/90
- تاريخ نامه:‌ 8/5/90

- 1. جمشيد كشاورز پسيخاني كارت هوشمند راننده به شماره:‌ 1992485
- 2. مرتضي ظفري مريان كارت هوشند ناوگان شماره:‌ 4182507 مربوط به كاميون به شماره 11626 ياسوج 92
- 3. هادي حسين‌پور جمشيدي كارت هوشمند ناوگان به شماره:‌4188623 مربوط به كاميون بنز 608 به شماره پلاك 565ع 26 ايران 62 (شماره پلاك جديد 412 ع 42 ايرن 46).


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License