شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارايه خدمات

12 مرداد 1390
چهار شنبه 3 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: عدم ارايه خدمات

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 15920/11 مورخ 28/4/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه شماره 6160/45 مورخ 25/4/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كرمان و در اجراي خواسته دادگستري كرمان مقتضي است در صورت مشاهده كاميون به شماره انتظامي 139 ع 61 ايران 45 و كارت هوشمند با شماره 2184706 از ارايه هرگونه خدمات خودداري گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 16250/90
- تاريخ نامه:‌9/5/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License