شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تمديد مهلت تسليم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده تا مورخ 15 مرداد 90

3 مرداد 1390
دو شنبه 25 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌ تمديد مهنلت تسليم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده تا مورخ 15 مرداد 90

با سلام،

احتراماً عطف به نامه‌ي شماره 12933/240/م مورخ 27/4/مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در ادامه تصوير و متن دستورالعمل شماره 8948/200/ص مورخ 15/4/90 رياست محترم سازمان امور مالياتي كشور، خطاب به ادارات تابعه مبني بر تخديد مهلت تسليم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده تا تاريخ 15/5/90 جهت مشمولين بنده‌هاي (الف - ب) ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم، به منظور آگاهي و بهره‌برداري لازم ارسال مي‌گردد.

حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه

دستورالعمل رئيس كل

موضوع: تمديد مهنلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستور العمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390

پيرو دستور العمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390 موضوع خود اظهاري در اجراي مقررات ماده «158» قانون ماليات‌هاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده «95» قانون ماليات‌هاي مستقيم، با عنايت به درخواست اتحاديه‌هاي مربوط و به منظور ايجاد تسهيلات راي مؤديان مذكور، مهلت موضوع جزء (2)‌ بند (ج) دستور العمل ياد شده در رابطه با ثبت نامه و تسليم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده دوره‌هاي مالياتي گذشته صرفاً براي پذيرش خود اظهاري عملكرد سال 1389 مؤديان مزبور تا تاريخ 15/5/1390 تمديد مي‌گردد.

مقتضي است ادارات كل امور مالياتي در خصوص اطلاع از وضعيت ثبت نام و تسليم اظهار نامه مالياتي مؤديان مذكور، موضوع را از ادارات امور مالياتي ارزش افزوده مؤديان يادشده براساس فرم پيوست استعلام نمايند.

- علي عسگري رئيس كل
- شماره نامه:‌8948/200/ص
- تاريخ نامه: 15/4/90

JPEG - 36.5 kb
تصوير بخش‌نامه

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License