شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ارسال ليست مشخصات رانندگان محروم از خدمات

19 تير 1390
يكشنبه 10 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌ ارسال ليست مشخصات رانندگان محروم از خدمات

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 13408/11 مورخ 11/4/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه ليست مشخصات رانندگان محروم از خدمات كه در دهمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 10/3/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است ضمن عدم ارايه خدمات به رانندگان مشورحه در تاريخ‌هاي قيد شده در ليست مذكور نسبت به دانلود فايل افراد محروم از خدمات در ابتداي هر ماه از طريق سايت اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران اقدام لازم معمول نمايند. در غير اين صورت مراتب تخلف مؤسسه/شركت حمل و نقل با قيد فوريت در كميسيون ماده 12 مطرح خواهد شد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه: 14/4/90
- شماره نامه: 16144/90

مشخصات رانندگان محروم از خدمات
رديفنام و نام خانوادگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت-ماهتاريخ شروع محروميتتاريخ خاتمه محروميت
1 مهدي مرمعنايي آخوره‌‌اي اصفهان 1223488 6 1/5/1390 1/11/1390
2 منصور منتسلو كردستان 12501157 2 1/5/1390 1/7/1390
3 علي جليل قادري كردستان 1992853 2 1/5/1390 1/7/1390
4 جميل علي نسب كردستان 1357954 1 1/5/1390 1/6/1390
5 علي چهارمحالي همدان 1195083 2 1/5/1390 1/6/1390
6 محمود آزمان خراسان رضوي 2017350 2 1/5/1390 1/6/1390
7 عبدالله يوسفيان گلستان 3138297 1 1/5/1390 1/6/1390
8 جمشيد ارم سيستان و بلوچستان 3122374 1 1/5/1390 1/6/1390
9 قاسم محمدزاده خراسان رضوي 3118261 1 1/5/1390 1/6/1390
10 قدرت قدرتي خراسان شمالي 2070007 1 1/5/1390 1/6/1390
11 علي اصغر براتي خراسان رضوي 1807567 1 1/5/1390 1/6/1390
12 عليرضا صحراگرد سيستان و بلوچستان 1938160 1 1/5/1390 1/6/1390
13 نعنت‌الله پورصيادي سيستان و بلوچستان 1938160 1 1/5/139 1/6/1390
14 محمد خوش‌خلق يزدي سيستان و بلوچستان 1129164 1 1/5/1390 1/6/1390
15 عبدالرضا آغاز فارس 2065870 1 1/5/1390 1/6/1390

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License