شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

دعوت از همكاران براي همكاري با انجمن

11 تير 1390
شنبه 2 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- از: انجمن صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران به
- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: دعوت به همكاري

سلام عليكم؛

احتراماً به آگاهي مي‌رساند؛ از اهم برنامه‌هاي اين انجمن در سالجاري بهره‌گيري از تجارب و تخصص اعضائ تحت پوشش، جهت دستيابي به اهداف مورد نظر و همچنين رفت مشكلات و معضلات پيش رو مي‌باشد، به همين منظور از همكاراني كه داراي اطلاعات كافي و مكفي در زمينه‌هاي مختلف و مرتبط با حمل و نقل از جمله ماليات، دارايي، عوارض و . . . دارند و مي‌توانند در كارگروه‌هاي موجود ارايه طريق نمايند و ترجيحاً داراي مدرك ليسانس به بالا مي‌باشند در صورت تمايل مراتب را به صورت مكتوب به اين انجمن اعلام فرمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16082/90
- تاريخ نمه:‌5/4/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت اخبار دبيرخانه   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License