شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

باز هم مققودي مدارك

8 تير 1390
چهار شنبه 29 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه‌ي شماره 10990/11 مورخ 24/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند به استناد نامه‌هاي شماره 1832/73 مورخ 26/2/90 مورخ 1/2/90 - 2084/73 مورخ 1/3/90 -950/73 مورخ 28/2/90 - 2095/73مورخ /3/90 - 2039/73 مورخ 30/2/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان مدارك مشروحه‌ ذيل مفقود يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه ين انجمن را مطلع نماييد.

فهرست مدارك مفقودي
هوشمند رانندههوشمند ناوگانشماره انتظامي
1936026
2005124 111149 ع 15 ايران 51
دفترچه كار: 740922723
2065229 458 ع 24 ايران 51
1249692
1949692 927 ع 42 ايران 51
176947 818 ع 13 ايران 51
1191506
4235047 177 ع 24 ايران 51
1322965

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 16000/90
- تاريخ نامه:‌30/3/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405570

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License