شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

2 تير 1390
پنج شنبه 23 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك

سلام عليكم

احتراماً‌، عطف به نامه شماره 9974/11 مورخ 17/3/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 3608/مورخ 10/3/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كرمان، در ادامه ليست مشخصات رانندگاني كه مدارك آن‌ها مفقود و يا سرقت گرديده است تقديم مي‌گردد. لذا متقضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديك‌ترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه: 30/3/90
- شماره نامه: 16015/90

مدارك گم‌شده
نام و نام خانوادگي تأييديهكارت هوشمند رانندهكارت هوشمند ناوگانساير مدارك
محمد مهدي كافي كلانتري مركزي شهرستان بابك 1949494 18928895 كارت هوشمند بخش باري و كاميون ولو به شماره 3345ع26ايران45
حسين دارگوش 534/13/2051/87 پليس آگاهي استان اصفهان - پايگان شرق 1756843 - كارت هوشمند بخش باري
فلك‌ناز زينلي بوجاني تأييديه دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان 2056292 - كارت هوشمند بخش باري
داود اميرزاده تأييديه دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان 2041353 - كارت هوشمند باري
علي اصغر مكي‌آبادي تأييديه دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان 11402997 - كارت هوشمند باري
محمود معصوم پورعسكري 2240/701989489 كلانتري شماره 19 شهرستان كرمان 2081908 20113853 كارت هوشمند بخش مسافري و كارت هوشند پژو كرايه به شماره 253ع42ايران45 و كارت صحت و سلامت
مجيد صابر ماهاني تأييديه كلانتري 128 تهران نو 1768927 - كارت هوشنند بخش مسافري
علي عوض پور تأييديه دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان - 1867908 كارت هوشمند كاميون ولو به شماره انتظامي 224ع18ايران45
علي نامدار جوان تأييد پاسگاه انتظامي سيرجان - 1758244 كارت هوشمند متعلق به كاميون ولو 12 به شماره انتظامي 876ع41ايران45
حامد شريفي 3/8144/90 كلانتري شماره 14 شهرستان كرمان - 4195136 كارت هوشمند منتعلق به كاميون بنز به شماره 175ع41ايران45
كريم زنگي آبادي 7/3/8139/89 كلانتري شماره 32 زنگي آباد كرمان - 411918 متعلق به كاميون بنز به شماره 118ع26ايران45

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License