شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

دعوت شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي براي مراسم پانزده خرداد

11 خرداد 1390
چهار شنبه 1 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: بزرگداشت مراسم پانزده خرداد؛

سلام عليكم،

احتراماً عطف به بخشنامه شماره 7565/96/ع مورخ 8/3/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهارن منضم به نامه شماره 875/90 شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق، خواهشمند است به منظور هرچه بهتر برگزاري مراسم موصوف ضمن حضور گسترده كليه‌ پرسنل آن مؤسسه/شركت با نصب تبليغات مناسب و برقرار ايستگاه صلواتي اقدام لازم معمول فرماييد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌9160/ح/الف
- تاريخ نامه: 11/3/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License