شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

9 خرداد 1390
دو شنبه 30 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك،

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 5151/11 مورخ 13/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، به استناد نامه شماره 936/73 مورخ 4/2/90 و 652/73 مورخ 27/1/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا متقضي است در صورت مشاده ضمن عدم اراه‌ي خدمت مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نمائيد.

1. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1916248 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 755 ع 23 ايران 17 تعويض پلاك به شماره 597 ع 55 ايرن 18

2. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1887738 متعلق به خودرو به شماره انتظامي 112 ع 25 ايران 51

3. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1992063 متعلق به خودرو به شماره انتظامي 412 ع 13 ايران 51

4. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4163431 متعلق به خودرو به شماره انتظامي 381ع 11 ايران 19

5. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1987728 متعلق به خودرو به شماره انتظامي 688 ع 17 ايران 51

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه: 28/2/90
- شماره نامه: 15805/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License