شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

7 خرداد 1390
شنبه 28 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك،

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه شماره 7339/11 مورخ 31/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:

براساس نامه شماره 734270 مورخ 20/1/90 اداره‌ كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا به سرقت رفته است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديك‌ترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- 1. كارت هوشمند شماره 2021769
- 2. كارت هوشمند ناوگان 1960765 متعلق به كاميون شماره 447 ع 26 ايران 18

- حسين احمدي‌زاده. رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 15879/90
- تاريخ نامه: 4/3/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License