شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

توقيف تريلي مان 480 به شماره انتظامي 168 ع 128 ايران 68

7 خرداد 1390
شنبه 28 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: توقيف تريلي مان 480 به شماره انتظامي 168 ع 128 ايران 68،

با سلام؛

احتراما، عطف به نامه شماره 7275/11 مورخ 31/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدر‌الاشاره به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه شماره 2074/32 مورخ 29/1/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان خراسان شمالي و دستور شعبه سوم دادگاه حقوقي اسفراين مبني بر اجراي دستور مقام محترم قضائي، مقتضي است در صورت مشاهده تريلي مان با مشخصات صدرالذكر ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مواتب را به نزديكترين مركز نيوري انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي‌زاده. رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌15882/90
- تاريخ ناهه: 4/3/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License