شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

5 خرداد 1390
پنج شنبه 26 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديرآن محترم موسسات و شركت‌‌هاي حمل و نقل

موضوع:مفقودي مدارك

سلام عليكم

احتراما: عطف به نامه شماره 5153/11 مورخ 13/02/90 اداره كل محترم حمل ونقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي رسانند. بر اساس نامه 1136/16/16 مورخ 28/01/90 اداره كل حمل و نقل پايانه‌هاي استان مازندران مدارك مشروحه ذيل، مفقود و يا به سرقت گرديده است لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هر گونه خدمات مراتب را سريعا به نزديكترين يگان نيروي انتطامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن مطلع نمائيد.

رديف نـــــــــــــام و نـــــــــــــــــــــــــــام خانوادگي كـــــــــــــــــــــــــــارت هوشمند
1 مهدي طوسي 2082038
2 قاسمعلي حاجيان 1936552

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:28/2/90
- شماره نامه:15801/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License