شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

2 خرداد 1390
دو شنبه 23 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك؛

سلام عليكم.

احتراماً عطف به نامه شماره 5501/11 مورخ 17/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:

براساس نامه شماره 1887/87 مورخ 13/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان سمنان كارت هوشمند به شماره 1276254 متعلق به آقاي فرامرز فدائي اسلام و كارت هوشمند شماره 4164232 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 817ع ايران 86 مفقود و يا به سرقت رفته است. لذا متقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه‌ي هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديك‌ترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و اين انجمن را از نتيجه مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده . رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌15802/90
- تايخ نامه: 28/2/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License