شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تعرفه آزمون دوره‌اي وسايل توزين و سنجش مشمول استاندارد اجباري

27 ارديبهشت 1390
سه شنبه 17 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: تعرفه آزمون دوره‌اي وسايل توزين و سنجش مشمول استاندارد اجباري

سلام عليكم:

احتراما عطف به بخشنامه شماره 338ع/11/10/ن مورخ 12/02/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران و نامه شماره 4935/90/117 مورخ 10/02/90 سازمان محترم بازرگاني استان تهران، به پيوست تصوير نامه شماره 2833/90 مورخ 29/01/90 مدير كل محترم سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران منضم به ليست تعرفه آزمون دوره‌ اي وسائل توزين و سنجش مشمول استاندارد اجباري كه ساليانه يك بار مي بايست توسط آزمايشگاه اعلام شده صورت پذير جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي گردد.

- رئيس هئيت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه: 18/02/90
- شماره نامه: 9048/ح/الف

رياست محترم سازمان بازرگاني استان تهران

با سلام

احتراما، به استهضار مي رساند بر اساس مواد8،7 و 10 از قانون اصلاح و قوانين مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و در راستاي اجراي بند" ب" از فصل چهارم ظوابط اجرايي و مقررات اوزان و مقياسها و وسائل سنجش، در خصوص آزمون دوره‌اي وسائل توزين و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومي ، اين اداره كل اقدام به تاييد صلاحيت آزمايشگاه‌هاي همگار در اين زمينه نموده و آزمون دوره‌اي وسائل مذكور نيزاز ابتداي سال 86 در سطح استان تهران آغاز و در حال حاضر در حال انجام مي باشد. در فرآين مربوطه و در صورت تاييد صحت عملكرد وسائل توزين و سنجش مورد آزمون، ضمن نصب برچسب آزمون دوره‌اي بر روي وسيله، صورت جلسه‌اي مبني بر تاييد و بلا مانع بودن استفاده از وسيله‌ سنجش با اعتبار يك سال، تنظيم و به طرف ذينفع ارائه مي گردد و در صورت عدم تاييد، با اخذ تعهد جهت تعمير بعد از مدت بيست روز مجددا عمليات آزمون صورت خواهد گرفت . همچنين در صورت عدم همكاري و يا عدم پرداخت هزينه آزمون از طرف صاحب وسائل توزين ، مراتب از طريق مراجع قضائي پيگيري خواهد شد. لذا به منظور تسهيل روند فوق الذكر و ضمن ارائه اسامي آزمايشگاه‌هاي تاييد صلاحيت شده مجري آزمون، خواهشمند است دستور لازم را جهت همكاري صنوف ، اتحاديه‌ها و واحدهاي صنفي مرتبط با كارشناسان اعزامي صادر فرمائيد.

اسامي آزمايشگاه‌ها:
- 1- آزمايشگاه فن آوران توزين تهران
- 2-آزمايشگاه پارس ميزان آزما
- 3- آزمايشگاه ميزان گستر دقيق

- مدير كل: مسلم بيات
- تاريخ نامه:29/01/90
- شماره نامه:2823/60

مدير كل محترم استاندار و تحقيقات صنعتي استان تهران

با سلام ، احتراما اشعار مي دارد ، با استناد بند 7 مصوبات يكصد و پنجمين اجلاس شوراي عالي استاندارد مورخ 14/11/83 كميته مامور تعيين نعرفه آزمون دوره‌اي وسايل توزين و سنجش مشمول استاندارد اجباري گرديد.

كميته مذكور پس از تشكيل جلسات متعدد نهايتا در جلسه مورخ 14/8/84 كه با حضور جناب آقاي علي اكبريان معاون محترم وزير بازرگاني و رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و جناب آقاي دكتر توفيق رياست محترم وقت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برگزار گردييد، تعرفه آزمون دوره‌اي وسايل توزين و سنجش مشمول استاندارد اجباري كه توسط شركت‌هاي تاييد صلاحيت شده انجام خواهد شد، بشرح ذيل تصويب نمود:

تعرفه آزمون دوره‌اي وسايل توزين و سنجش مشمول استاندارد اجباري
رديف نام وسيله هزينه آزمايش (ريال)
1 وزنه چدني با دقت متوسط (وزنه باسكول متحرك) 000/4
2 وزنه چدني تجارتي با دقت عالي 000/3
3 وزنه چدني متوازي السطوح 20كيلوگرم 000/10
4 ترازوي خودكار و نيمه خودكار عقربه‌هاي ونيمه الكترونيكي تا ظرفيت 50كيلوگرم 000/50
5 ترازوي توزين طلا 000/60
6 ترازوي مرغي 000/30
7 باسكول متحرك و مكانيكي تا ظرفيت 500 كيلو گرم 000/80
8 باسكول متحرك و مكانيكي تا ظرفيت 100 كيلو گرم 000/100
9 آزمايش صحت كار باسكول ثابت همكف (دوره‌اي) 000/500
10 نيم متر تجاري 000/5
11 پيمانه تجاري 000/5

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405570

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License