شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

به اين رانندگان خدمات ارايه نشود

26 ارديبهشت 1390
دو شنبه 16 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: عدم ارائه خدمات به راننده

با سلام:

احتراما: عطف به نامه شماره 4667/11/11 مورخ 11/02/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره به پيوست ليست اسامي رانندگان برون شهري كه به موجب آراء صادره از سوي كميسيون ماده 11 (صدور، تعويض، تمديد و لغو برگ فعاليت رانندگان حمل و نقل بارو مسافر برون شهري) كه به علت تخلف از ارائه هر گونه خدمات به رانندگاه مشروحه در ايست موصوف تاتاريخ اعلام گرديد خودداري نماييد.

- رئيس هيئت مديره : حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:18/02/90
- شماره نامه:15739/90

رديف نام و نام خانوادگي محل اقامت شماره كارت هوشمند مدت محروميت تاريخ شروع محدوديت تاريخ خاتمه محدوديت
1 حسين رحيم پور اصفهان 1884862 دو ماه 01/03/90 01/05/90
2 محسن محبي اصفهان 1335286 يك ماه 01/03/90 01/04/90
3 قاسمعلي حبيبي بردباري چهارمحال بختياري 1209187 دو ماه 01/03/90 01/04/90
4 عليرضا كاوياني اصفهان 131325 دو ماه 01/03/90 01/05/90
5 شاپور مهديان اصفهان 1304542 دو ماه 01/03/90 01/05/90
6 باقر نمازي فروشي اصفهان 118602 يك ماه 01/03/90 01/04/90
7 مهدي شيرازي اصفهان 1223170 يك ماه 01/03/90 01/04/90
8 آرش فرهمند اصفهان 1342213 دو ماه 01/03/90 01/05/90
9 اصغر تهقي زاده اصفهان 1280860 يك ماه 01/03/90 01/05/90
10 مختار كريم دوست اصفهان 1312729 يك ماه 01/03/90 01/04/90
11 كاظم عمادي نسب اصفهان 2191043 دو ماه 01/03/90 01/05/90
12 كهزاد زارعي فارس 2392141 يك ماه 01/03/90 01/04/90
13 عليرضا زينلي خراسان جنوبي 3122187 يك ماه 01/03/90 01/04/90
14 علي اصغر شفيعي اصفهان 3124000 يك ماه 01/03/90 01/04/1390

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License