شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

انسداد محور كرج - چالوس و بالعكس

يكشنبه 15 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل !

موضوع: انسداد محور كرج - چالوس و بالعكس؛

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 5956/11 مورخ 20/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در ادامه متن نامه شماره 4/71/17541 مورخ 13/2/90 مدير محترم مركز مديريت راه‌هاي كشور در خصوص موضوع صدرالاشاره به تاريخ اعلام شده در نامه موصوف جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده. رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 15765/90
- تاريخ نامه: 221/2/90

- نامه مركز مديريت راه‌هاي كشور
- به مديركل راه و ترابري استان البرز

موضوع: انسداد محور- كرج چاوس و بالعكس

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 4266 به تاريخ 10/2/90 در خصوص اجراي عمليات كوه‌ بري و تراشه زني به منظور رفت نقاط پر حادثه در محور كرج - جالوس حدفاصل وينه تا تونل كندوان، در روز‌هاي دوشنبه و سه‌شنبه به تاريخ‌هاي 13 و 13، و 19 و 20، و 26 و 27 ارديبهشت ماه بين ساعت 8 صبح الي 14، بدينوسيله با توجه به عدم برنامه زمانبدي مناسب در اعلام برپايي كارگاه جاده‌اي كه به منظور برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي بعدي مد نظر مي‌باشد، و با عنايت به هماهنگي صروت گرفته با معاون محترم راهداري آن اداره كل، موافقت اين مركز با انجام عمليات اجرايي و انسداد مسير كرج - چالوس در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه به تاريخ 19 و 20 ارديبهشت ما، روزهاي دو شنبه و سه‌شنبه به تاريه 26 و 27 ارديبهشت ماه و روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه به تاريه 2 و 3 خرادا ماه بين ساعت 8 صبح الي 14 با حفظ ملاحظات ايمني كارگاهي اعلام مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد به منظور آگاهي بيشتر استفاده كنندگان از راه و جلوگيري از حوادث احتمالي، با استقرار نيروي پرچم‌ دار در فاصله مناسب ابتدا و انتهاي محل كارگاه و همچنين كنترل مؤثر ترافيك توسط عوامل پليس راه و حضور گشت‌هاي راهداري اقدام مقتضي صورت پذيرد. ضمناً با نصب پلاكارد و علائم پيش‌آگاهي در ابتداي ورودي به محور و در فواصل مختلف بر اساس طرح پيشنهادي اداره كل ايمني راه‌ها و حريم، و همچنين به صورت نوشتاري بر روي تابلو‌هاي VMS راننددگان عبوري از اين مسير را قبل از رسيدن به محل كارگاه جادهي‌اي از تغييرات ايجاد شده در روند ترافيك آگاه فرماييد. مزيد امتنان است تأكيد نمايد عوامل اجرايي بگوه‌اي برنامه‌ريزي فرمايند تا پس از خاتمه عمليات نسبت به جمع‌آوري و پاكسازي محدوده‌ي اجراي عمليات اقدام متقضي به عمل آورند.

- مسعود طبيبي مدير مدكز مديريت راه‌هاي كشور
- شماره نامه: 4/71/17541
- تاريخ نامه: 13/2/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License