شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

لزوم كنترل بيمه نامه شخص ثالث وسايل نقليه عمومي قبل از صدور بارنامه

13 ارديبهشت 1390
سه شنبه 3 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل !

موضوع: لازوم كنترل بيمه نامه شخص ثالث وسايل نقليه عمومي قبل از صدور بارنامه.

با سلام؛

احتراماً؛ عطف به نامه شماره 2410/11/11 مورخ 28/1/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست (در ادامه) تصوير بخشنامه شماره 4/74/8141 مورخ 27/1/90 مديركل محترم دفتر ايمني و ترافيك مبني بر اعمال نظارت مؤثر بر ارايه مدارك لازم از سوي دارندگان وسايل نقليه عمومي به ويژه بيمه نامه شخص ثالث قبل از صدور بارنامه و ارايه خدمات جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد بخشنامه موصوف ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 15706/90
- تاريخ نامه: 6/2/90

- نامه مديركل دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به
- ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي سراسر كشور

موضوع: لزوم كنترل بيمه نامه شخص ثالث وسايل نقليه عمومي قبل از صدور بارنامه

با سلام؛

احتراماً؛ بر اساس گزارش‌هاي واصله مشاهده گرديده است كه بعضاً نظارت لازم توسط شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل در خصوص ارايه بيمه‌نامه شخص ثالث از طرف دارنددگان وسايل نقليه عمومي در حين صدور بارنامه يا صورت وضعيت صورت نمي‌گيرد.

با توجه به آنكه از يك سو طبق تبصره 2 ماده 19 «قانون اصلاح بيمه اجباري مسؤليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث»،‌ دادن بار يا مسافر و يا ارايه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌ شهري و برون‌شهري ممنوع شده است و از ادامه فعاليت شركت‌هاي متخلف علاوه بر معرفي به مراجع ذي‌صلاح تا زمان صدور رأي جلوگيري به عمل خواهد آمد و از سوي ديگر مطابق ماده 3 «آئين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده‌‌اي»،‌يكي از مداركي كه راننده بايد در حين تحويل گرفتن بار و مسافر يا بار و صدور صورت وضعيت يا بارنامه ارايه نمايد،‌ گواهي بيمه نامه شخص ثالث مي‌باشد،‌ خواهشمند است موضوع اعمال نظارت مؤثر بر ارايه مدارك لازم از سوي رانندگان وسايل نقليه عمومي،‌ بلاخص بيمه نامه شخص ثالث،‌ به شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي منعكس گردد.

بديهي است در صورت بروز هرگونه تخلف در اين زمينه، موضوع علاوه بر اجراي تبصره 2 ماده 19 قانون بيمه اجباري مسؤليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در جلسات كميسينو ماده 12 آئين‌‌نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي مطرح و تصميم مناسب با آن اتخاذ خواهد شد.

- عباس محمودآبادي. مديركل دفتر ايمني و ترافيك
- شماره نامه:‌4/74/81141
- تاريخ نامه:‌27/1/1390


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License