شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

افزايش نرخ ماليات و عوارض

11 ارديبهشت 1390
يكشنبه 1 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي

موضوع: افزايش نرخ ماليات و عوارض (ماليات بر ارزش افزوده)

با سلام

احتراماً به پيوست (در ادامه) تصوير نامه شماره 12239/112/م مورخ 20/1/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي خدماتي تهران،‌ مبني بر افزايش نرخ ماليات و عوارض (ماليات بر ارزش افزوده) از 3 درصد به 4 درصد از ابتداي سال 1390 جهت آگاهي، بهره برداري و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌8996/ح/الف
- تاريخ نامه:‌ 6/2/90

- بخشنامه مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران به
- اتحاديه صنف حمل و نقل برون شهري

با سلام

احتراماً به موجب اطلاعيه مورخ 22/12/89 روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور و با عنايت به تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،‌ مقرر گرديد كه از ابتداي سال 1390 نرخ ماليات و عوارض (موضوع ماليات بر ارزش افزوده)، از 3 درصد به 4 درصد (2/2 ماليات و 8/1درصد عوارض) افزايش يابد. لذا ضروري است كليه اتحاديه‌هاي صنفي مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون مذكور، نسبت به اطلاع رساني به موقع به اعضاء خود اقدام لازم را مبذول نمايند.

ضمناً به موجب اطلاعيه ديگر سازمان امور مالياتي كشور،‌ فرصت تشليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل زمستان 89، تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 31/1/90 تمديد گرديده است. توجه شود كه امكان بخشودگي جرايم عدم تسليم اظهار نامه براي دوره مذكور در موعد مقرر و همچنين تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذكور، حسب درخواست كتبي مؤديان امكان پذيرخواهد بود.

براي اطلاع بيشتر به سايت سازمان امور مالياتي كشور( بخش ماليات بر ارزش افزوده) مراجعه شود.

- با احترام قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- تاريخ نامه:‌20/1/90
- شماره نامه:‌ 1239/112/م


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406429

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License