شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تزئيني است

مفقودي بارنامه

11 ارديبهشت 1390
يكشنبه 1 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي!

موضوع: مفقودي بارنامه

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 2455/11/11 مورخ 28/1/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند؛ به استناد نامه شماره 596/87 مورخ 20/1/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان سمنان و نامه شماره 2002032/3/90 مورخ 16/1/90 شوراي حل اختلاف شعبه سرخه، تعداد 106 برگ بارنامه خام از شماره 937643 الي 937750 سري 5/89 متعلق به شركت حمل و نقل عرفان ترابر سمنان مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديك‌ترين واحد نيروي انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 15705/90
- تاريخ نامه:‌7/2/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License