شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تزئيني است

نحوه مهار كانتينرها در حمل و نقل جاده‌اي

29 فروردين 1390
دو شنبه 18 آوريل 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا
- موضوع: نحوه مهار كانتينرها در حمل و نقل جاده‌اي

سلام عليكم:

احتراما، عطف به نامه شماره 868/11/11 مورخ 17/01/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست تصوير بخشنامه شماره 4/74/2466 مورخ 15/01/90 مدير كل محترم دفتر ايمني و ترافيك سازمان محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت كامل بخشنامه صدرالذكر ارسال مي گردد.

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:24/01/90
- شماره نامه: 15607/90

- ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور
- موضوع: نحوه مهار كانتينرها در حمل و نقل جاده‌اي

با سلام:

احتراما، به دنبال گزارش‌هاي واصله از وضيعت جابجايي وسايل نقليه باري حامل كانتينر و مشكلات مربوط به نحوه مهار آنها به آگاهي مي رساند؛ مطابق مواد 67 و 68 " آيين نامه نحوه بارگيري، حمل و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري جادهاي" مهار صحيح كانتينرها به طور كلي بايد از طريق بكارگيري قفلهاي پيچي (يا تجهيزات مخصوص)صورت پذيرد. در شرايطي كه كانتينر با وزن كمتر از 5/22 تن يا به صورت خالي جابجا شود، مي توان با استفاده از زنجير مناسب نيز آن را به بارگيري مهار و جابحا نمود:

1. اتصال به بارگيري توسط قفل‌هاي پيچي ( يا تجهيزات مخصوص): اين تجهيزات بايد به نحوي كانتينر را مهار نمايد كه مانع حركت آن بيش از 3/1 سانتي متر در جهت افقي و 2/5 سانتي متر در جهت عمدي گردند. در همين راستا و نيز براي تراز نمودن كانتيتر يا قاب پاييني آن بايد در تماس كامل با بارگير باشد يا نقاط انفصال كانتينر و كفي توسط قطعه‌اي - كه تحمل وزن كانتينر را دارد و جداگانه به بارگيري متصل شده - پر شود. جلو و عقب كانتينر نيز -مطابق شكل- بايد جداگانه مهار شود.

2. كانتينر داراي وزن كل كمتر از 5/22 تن: در صورت عدم امكان استفاده از قفل پيچي ( يا تجهيزات مخصوص) مي توان كانتينر با مشخصات قيد شده را با استفاده از 4 زنجير با قطر حداقل 8 ميليمتر و قدرت كشش حداقل 2000 كيلوگرم ، بكارگيري حداقل 4 عدد جداكننده چوبي در دو انتهاي كانتينر به صورت عرضي ( به منظور عدم تماس مستقيم كانتينر با سطح كفي)، بهره گيري از لايه‌هاي افزاينده اصطكاك مقاوم در برابر فشار و كشش با ضريب اصطكاك حداقل 6/0 بين كانتينر و جداكننده و نيز بكارگيري ستون‌هاي محافظ در قسمت عقب و كناره بارگيري مطابق شكل زير مهار نمود:

3.كانتينر خالي: در صورت عدم امكان استفاده از قفل پيچي ( يا تجهيزات مخصوص) مي توان كانتينر خالي را بر روي كف چوبي، جدا كننده ‌هاي چوبي و يا زيراندازهاي لاستيكي قرار داده و با استفاده از بندهاي متقاطع يا عمودي به يكي از روش هاي زير مهار نمود. لازم به ذكر است كانتينرهاي خالي تا وزن 7/2 تن را مي توان با زنجيري به قطر 8 ميليمتر و مقاومت كششي حداقل 1000 كيلوگرم مهار نمود:

لازم به ذكر است در اين حالت هر كانتينر بايد توسط زنجير، طناب سيمي يا ابزاري كه به گوشه‌هاي پايين كانتينر متصل مي شود، مطابق شكل زير مهار گردد:

- مدير كل دفتر ايمني و ترافيك: عباس محمد آبادي
- تاريخ نامه :15/01/90
- شماره نامه:4/74/2466


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License