شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

صندوق مكانيزه فروش الزامي شد

دو شنبه 28 فوريه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم موسسه‌ها و شركت‌هاي حمل و نقل!
- موضوع: الزام دارا بودن صندوق مكانيزه؛

با سلام:

احتراما عطف به نامه شماره 33173/1098/10/ن مورخ 27/11/89 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران منضم به تصوير نامه شماره 6719/4/7 مورخ 19/11/89 شوراي محترم اصناف كشور و ضمائم مربوطه به آگاهي مي رساند، با توجه به الزامي بودن استفاده از صندوق هاي مكانيزه فروش مقتضي است در صورتيكه داراي صندوق هاي موصف مي باشيد مراتب را كتبا به اين اتحادي اعلام نموده و در غير اين صورت در اسرع وقت نسبت به نصب دستگاه مذكور اقدام لازم معمول و از نتيجه اين اتحاديه را مطلع نمائيد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه‌
- شماره نامه:8764/ح/الف
- تاريخ نامه:8/12/89


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406217

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License