شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

دريافت كارمزد از عوارض دولتي

10 بهمن 89
يكشنبه 30 ژانويه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديرت محترم موسسات شركت‌هاي حمل و نقل

با سلام:

احتراما: پيروبخشنامه شماره 14998/89 مورخ 11/10/89 و عطف به بخشنامه شماره7707/89/الف/ك مورخ 22/10/89 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور، به پيوست تصوير بخشنامه تنظيمي في ما بين كانون صدرالذكر، كانون محترم انجمن‌هاي صنفي رانندگان بار كشور و اتحاديه محترم شركت‌هاي حمل و نقل بار كشور جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي گردد.

- حسين احمدي زاده
- رئيس هيئت مديره
- شماره نامه:15165/89
- تاريخ نامه:7 بهمن 89

- هيئت مديره محترم انجمن‌هاي صنفي موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا
- هيئت مديره محترم انجمن‌هاي صنفي رانندگان بار سراسر كشور
- هيئت مديره محترم اتحاديه شركت‌هاي تعاوني حمل و نقل بار كشور

سلام عليكم

احتراما: با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص بخشنامه ارشادي شماره 7060/89/الف/ك مورخ 4/ 10/89 كانون انجمن‌هاي صنفي موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي كشور مبني بر توصيه كانون مذكور جهت عدم اخذ كارمزد از ما به التفاوت افزايش قيمت سوخت به آگاهي ميرساند بخشنامه مذكور شامل حقوق و عوارض دولتي نمي باشد و اخذ اين قبيل عوارض و حقوق دولتي(3 درصد پايانه ها و ارزش افزوده) مستند به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده و قانوني مي باشد.

خواهشمند است اطلاع رساني لازم به كليه رانندگان محترم تحت پوشش و كليه شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش اطلاع رساني لازم را مبذول فرماييد.

- محمد خانبلوكي: رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي رانندگان
- حسين احمدي زاده: انجمن‌هاي صنفي موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي سراسر كشور
- نوروز كيا: مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي حمل ونقل كالا


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License