شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اعتبار پروانه فعاليت

21 دي 1389
سه شنبه 11 ژانويه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: اعتبار پروانه فعاليت.

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 4384/11 مورخ 12 - 10 - 1389 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:

مؤسسات و شركت‌هايي كه تاريخ اعتبار پروانه فعاليت آنان منقضي گرديده است سريعاً جهت تمديد پروانه فعاليت خود اقدام نمايند، در غير اين صورت از ماه آتي حواله بارنامه از جانب اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهاران صادر نخواهد شد.

- حسين احمدي زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1560 - 89
- تاريخ نامه:‌21 - 10 1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License