شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

آخرين تصميم‌ها در مورد «طرح هدفمند كردن يارانه‌ها»: افزايش 15 درصدي كرايه حمل بار

5 دي 1389
يكشنبه 26 دسامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها.

سلام عليكم؛

احتراماً به پيوست (در ادامه) بخشنامه شماره 7060/89الف/ك مورخ 4/10/89 كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور و ضميمه مربوط جهت اطلاع و رعايت دقيق موارد مندرج در بخشنامه مذكور ارسال مي‌گردد. انتظار دارد همكاران محترم با توجه به اجرايي شدن طرح مورد اشاره در فوق همكاري‌هاي لازم را در اين زمينه به عمل آورند.

- حسين احمدي‌ زاده
- رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه: 5/10/89
- شماره نامه: 14961/89

كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي كشور

هيأت‌ مديره‌ي محترم انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي سراسر كشور

سلام عليكم

احتراماً؛ اكنون كه به اتكال خداوند منان و تصميم شجاعانه دولت خدمتگزار و تعامل و همكاري ديگر نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌هاي اجرايي مملكت و همت والاي تشكل‌هاي صنفي حمل و نقل كالا و مسافر كشور و اعضاء تحت پوشش در آستانه اجرايي شدن طرح بزرگ هدفمند كردن يارانه‌ها كه همزمان با روز پر افتخار 26 آذر ماه 362 نيز بوده، قرار گرفته‌ايم، ضمن تشكر و قدرداني از همكاري‌هاي صميمانه شما در آغازين روزهاي اين طرح عظيم ضرورت ايجاب مي‌نمايد در جهت هرچه بهتر اجرايي شدن اين مهم و دلگرمي بيشتر به رانندگان عزيز و زحمتكش ناوگان بار كليه اعضاء تحت پوشش ابلاغ نمايند:

1. در خصوص كارمزد قانوني مفاد بخشنامه 71/12569 مورخ 16/10/87 (تصوير پيوست) [كه در ادامه‌ي همين صفحه آمده] را دقيقاً اجرا نمايند.

2. از هر گونه افزايش عيرقانوني كرايه حمل خودداري نموده و دقيقاً دستور العمل افزايش كرايه كه توسط سازمان محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور كه بيش از 15 درصد نخواهد بود را دقيقاً اجرا نمايند.

3. با عنايت به اينكه افزايش كرايه حمل به جهت تفاوت قيمت گازوئيل قديم و جديد مي‌باشد در نتيجه اين ما به التفاوت مشمول كار مزد مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل نمي‌باشد، لذا مصرانه تقاضا دارد دستور فرمايند كه اعضاء تحت پوشش هيچگونه كارمزدي از اين افزايش كرايح حمل دريافت ننمايند و بديهي است تخلف و عدم رعايت موارد فوق (حتي توسط يك نفر از اعضاء) در شرايط حساس كنوني موجب تصميماتي خواهد شد كه در شأن جايگاه مجموعه متعهد ما نخواهد بود.

بدين جهت نظارت دقيق آن هيأت مديره محترم مي‌تواند موجب سربلندي بيشتر ما در آينده باشد.

- حسين احمدي زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌7060/89 الف/ك
- تاريخ نامه:‌4/10/89

نامه‌ي سازمان رهداري و حمل و نقل جاده‌اي به رياست محترم كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي كالاي كشور

موضوع: نرخ كارمزد (كميسيون)‌ شركت‌ها

سلام عليكم

بازگشت به نامه‌هاي شماره 5612/87/الف/ك مورخ 27/1/87 منظم به صورتجلسه مشترك مورخ 25/1/87 آن كانون با كانون انجمن‌هاي صنفي رانندگان ترابري جاده‌اي كالاي داخلي كشور و اتحاديه تعاوني‌هاي بار كشور و نامه اصلاحيه شماره 5875/87/الف/ك مورخ 6/7/87 (ثبتي 80346) و نامه شماره 875/3-1/ك مورخ 10/9/87 (ثبتي 110341) كانون انجمن‌هاي صنفي رانندگان جاده‌اي حمل و نقل كالاي سراسر كشور مبني بر تعيين نرخ كامزد مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالا به استناد بند يك مصوبه يك صدو شصت و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور بدينوسيله اعمال نرخهاي كارمزد (كميسيون) مصوب در صورتجلسه مذكور و اصلاحيه مورد اشاره به ترتيب زير تأييد مي‌گردد.

براي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل مستقر در داخل پايانه‌هاي عمومي بار هشت درصد. براي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل خارج از پايانه‌هاي عمومي بار (شركت‌هاي حمل و نقل-شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل كه بيرون از پايانه عمومي و در تأسيسات اختصاصي به فعاليت اشتغال دارند) ده درصد. براي محصولات سيمان شركت‌هاي حمل و نقل اعم از داخل و خارج پايانه‌ها‌ي عمومي بار شش درصد و براي محصولات خرده بار پانزده درصد از كل كرايه حمل طبق بارنامه.

مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب فوق به مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالا تمهيدات لازم را به منظور حسن اجرا و كنترل و نظارت بر نحوه‌ي عملكرد آن‌ها معمول نماييد.

- شهريار افندي‌ زاده
- معاون وزير و رئيس سازمان
- شماره نامه: 71/125669
- تاريخ نامه: 17/1087


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License