شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نحوه كنترل حمل و نقل كالاي خارجي از مناطق مرزي به استان‌هاي داخلي

اول آذر 1389
دو شنبه 22 نوامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري
- موضوع: نحوه‌ي كنترل حمل و نقل كالاي خارجي از مناطق مرزي به استان‌هاي داخلي

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 6977/89/الف/ك مورخ 26/7/89 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور، به پيوست تصوير‌نامه شماره 1887/89/ص مورخ 20/7/89 معاونت محترم پيشگيري و هماهنگي سازمان‌ها و استان‌ها منظم به تصوير صورتجلسه مورخ 17/6/89 در خصوص موضوع صدرالاشاره جهت آگاهي و بهره‌ برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌14662/89
- تاريخ نامه: 8/8/89

- نامه آقاي مهدي ايوبي معاون پيشگيري و هماهنگي سازمان‌ها و استان‌ها
- ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
- به رئيس محترم كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور

سلام عليكم

پيرو دعوتنامه شماره 1460/89/ص مورخ 9/6/89 به پيوست مصوبات جلسه مورخ 17/6/89 مبني بر بررسي نحوه‌ي كنترل حمل و نقل كالاي خارجي از مناطق مرزي به استان‌هاي داخلي ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص مصوبات مرتبط اقدام لازم معمول و نتيجه به اين معاونت اعلام گردد.

- مهدي ابويي
- معاون پيشگيري و هماهنگي سازمان‌ها و استان‌ها

صورتجلسه
موضوع جلسه: بررسي نحوه كنترل و حمل كالاي خارجي از مناطق مرزي شماره جلسه:
رئيس جلسه: معاون محترم پيشگيري و هماهنگي سازمان‌ها و استان‌ها جناب آقاي ايوبي ساعت شروع: 10
دبير جلسه: سرپرست اداره كل هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي، آقاي سلطاني تاريخ برگزاري: 5/6/89
مصوبات
رديف شرح مصوبات اقدام كننده مهلت اجرا
1 جلسه‌اي با حضور معاونت‌هاي حقوقي، واردات و ترانزيت گمرگ ايران، تعزيرات حكومتي، سازمان‌حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، نمايندگي قوه قضائيه در ستاد اتحاديه‌ انبارهاي كالا، اتحاديه‌ي رانندكگان و كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور برگزار و موضوعات مطرح شده مجددًا به صورت شفاف‌ تر بررسي و جمع بندي تا به صورت پيش‌نويس دستور العمل اجرايي حمل و نقل كالاي خارجي تهيه و جهت تصويب نهايي در جلسه اعضاي اصلي ستاد مطرح شود. در دستور العملل مذكور لازم است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:
- الف) صدور پته عبور و عدم استفاده از كپي اسناد گمركي
- ب) بررسي خلأ‌هاي قانوني و لحاظ نمودن قانون كنترل انبارها
- ج) تعيين ضوابط جلوگيري از انتقال كالا‌هاي معافيت دار مثل كالاهاي تعاوني‌مرزنشينان
- د)تعيين ضوابط انتقال كالاهايي كه توسط مسافرين از مناطق آزاد وارد و به صورت تجميع انتقال مي‌يابد
- و)نحوه برخورد با تخلف رانندگان و شركت‌هاي حمل و نقل كالا
- ه)استفاده از فن‌اوري و هوشمند نمودن اسناد گمركي
- ي)آموزش قوانين و مقررات گمركي و شيوه‌هاي انتقال كالا به شركت‌هاي حمل و نقل، باربري‌ها و همچنين مأمورين انتظامي
همه اعضاء -
2 كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور به كليه‌ي شركت‌هاي تابعه ابلاغ نمايد كه حمل و نقل كالاي خارجي (تجاري و تجميعي) بدون اسناد گمركي و يا با كپي اسناد گمركي مجاز نمي‌باشد. لازم است علاوه بر بارنامه، اسناد گمركي نيز در زمان انتقال كالا همراه باشد. انجمن صنفي مؤسسات شركت‌هاي حمل و نقل كالا با فوريت
3 به دبيران كميسيون‌ استان‌هاي هدف ابلاغ گردد در جلسات نوبه‌اي با حضور مسؤلين مؤسسات و شركت‌هاي حل و نقل، باربري‌ها، ناجا، گمرك برگزار و بابت نحوه‌ي انتقال كالاي خارچي و پيشگيري از انتقال كالاي قاجاق برگزار نمايد انجمن صنفي -
4 پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز ناجا به پليس مباره با قاچاق كالا و ارز استان‌هاي مرزي و فارس، كرمان، اصفهان ابلاغ نمايد تا جلسات هماهنگي دوجانبه‌اي را با مؤسسات حمل و نقلْ باربري‌ها به صورت نوبه‌اي برگزار نمايد. پليس مبارزه با قاچاق ناجا _
5 ليست‌ كالاهاي هدف ستاد به اتحاديه‌هاي انجمن صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخل ارسال تا از آن طريق به كليه شركت‌هاي حمل و نقل ابلاغ سپس انتقال اين كالاها از استان‌هاي مرزي به هر ميزان بايد با اخذ و كنترل دقيق اسناد صورت پذيرد. معانوت پيشگيري، انجمن صنفي -
تهيه و تنظيم كننده: اداره كل هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي نام و نام خانوادگي:‌ سلطاني 17/6/89

اعضاي حاضر در جلسه
- جناب آقاي جباري مديركل نظارت بر ترانزيت گمرك ايارن
- جناب آقاي احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره كانون انجمن‌هاي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور
- جناب آقاي قدمي مسؤل اداره مبارزه با قاچاق ناجا
- جناب آقاي نخعي مديركل امور اقتصادي ستاد مركزي
- جناب آقاي ذبيحي كارشناس مسؤل اجرايي ستاد مركزي
- جناب آقاي خدايي كارشناس اجرايي ستاد مركزي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License