شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اتصال مرز شلمچه به شبكه سراسري ريلي كشور

13 آبان 1389
پنج شنبه 4 نوامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: اتصال مرز شلمچه به شبكه سراسري ريلي كشور؛

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه‌ شماره 11668/89/الف مورخ 19/7/138 قائم مقام محترم دبيركل و سرپرست معناونت بين‌المللي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به پيوست تصوير نامه شماره 1038/410/89 مورخ 17/7/89 مديركل مترم دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت در خصوص موضوع مورد اشاره جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌14663/8
- تاريخ نامه: 8/8/89

نامه آقاي علي اكبر جاويدان قائم مقام دبيركل و سرپرست معاونت بين الملل اتاق تهران

- جناب آقاي احمدي‌زاده
- رياست محترم هيأت مديره انجمن صنفي حمل و نقل بار

با سلام

احتراماً ضمن ارسال تصوير نامه شماره 1038/410/89 مورخ 17/7/89 مديركل محترم دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت در خصوص اتصال مرز شلمچه به شبكهسراسري ريلي كشور،منظم به نامه شماره 1407/4/89/120 مورخ 6/7/89 سازمان بازرگان استان خوزستان خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به نحو مقتضي به اعضاء تحت پوشش آن تشكل منعكس فرمايند.

- علي‌ اكبر جاويدان
- قائم مقام دبيركل و سرپرست معاونت بين‌الملل اتاق تهران
- شماره نامه:‌11668/89/الف.ت
- تاريخ نامه: 19/7/89

نامه خيرالله خادم مديركل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت به روساي محترم اتاق‌ها بازرگاني و صنايع و معادن شهرستان‌ها

سلام عليكم

احتراماً به استناد نامه 1407/4/89/120 - 6/7/89 سازمان بازرگان استان خوزستان بدينوسيله به آگاهي مي‌رساند نظر به اتصال مرز شلمچه به شبكه سراسري ريلي كشور، هم اكنون مرز شلمچه از مزيت حمل و نقل ريلي نيز برخوردار شده است. ضمنا‌بنا به اعلام سازمان صدر الاشعار امكانات ترانسشيپمنت كالا از واگن به كاميون در مرز ياد شده آماده و مهيا مي‌باشد.

بر اين اساس خواهشمند است مقرر فرماييد موضوع به نحو مقتضي به اطلاع اعضاء رسانده شود.

- خيرالله خادم
- مديركل دفتر خدمات بازرگاني
- شماره نامه:‌1038/410/89
- تاريخ نامه:‌17/7/89

نامه رئيس سازمان بازرگاني استان خوزستان به سازمان‌ محكترم بازرگاني 29 استان، اتاق بازرگاني اهواز، آبادان، خرمشهر، اتاق تعاون خوزستان، اتحاديه صادرگنندگان خوزستان

سلام عليكم

احتراما با استناد به نامه شماره 4701/5/2/89 مورخ 27/6/89 سازمان محترم منطقه آزاد اروند (آبادان/خرمشهر) به استحضار مي‌ساند با توجه به اتصال خط راه‌ آهن مرزشلمچه به راه‌آهن سراسري ج.ا.ايرانو صادرات اولين محموله صادراتي به عراق از مرز شلمچه در نيمه دوم شهريور ماه سالجاري بوسيله خط آهن،‌ هم اكنون مرز شلمچه علاوه بر امكان حمل و نقل جاده‌اي از مزيت حمل و نقل ريلي نيز برخوردار گرديده است. ضمن اينكه در اين زمينه سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان/خرمشهر) كليه تجهيزات و امكانات مورد نياز جهت تخليه كالاهاي مختلف صادراتي از واگن در مرز شلمچه را مهيا نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد كه مراتب به نحو مقتضي به اطلاع كليه بازرگانان و صادركنندگان فعال در تجارت باعراق و تشكل‌هاي تخصصي اعلام و از نتيجه اين سازمان را مطلع فرماييد.

- رئيس سازمان بازرگاني استان خوزستان
- شماره نامه :‌1407/4/8/120
- تاريخ نامه: 6/7/1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License