شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رانندگان از پائين‌ بودن كرايه‌ها گله دارند

11 آبان 1389
سه شنبه 2 نوامبر 2010 بوسيله ى اميد خرسند

چند وقتي است كه اكثر رانندگان محترم از كم بودن كرايه‌ها مي نالند و هميشه به متصديان امور حمل ونقل اين موضوع را گوشزد مي‌كنند.

لازم به ذكر است كه در ساير زيرمجموعه هاي وزارت راه (مثل هواپيمايي و سفرهاي ريلي) افزايش قيمت را مشاهده مي‌كنيم. به همين سبب بايسته است متصديان حمل ونقل در يك نشست مشترك و در حضور مسئولين انجمن نسبت به افزايش كرايه‌ها به يك اتفاق نظر رسيده و همگي به راي فوق احترام گذاشته و با همكاري كه قصد رقابت ناسالم را داشته و با رعايت نكردن اين مهم قصد جلب مشتري را دارد برخورد جدي بشود.

شايسته است براي اين موضوع انجمن پا پيش گذاشته و مثل هميشه ياور و پشتيبان شركت‌هاي حمل ونقل باشد

- با تشكر
- اميد خورسند
- شركت زاهدان بار تهران


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 765299

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سخن اعضاء   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License