شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۹ برخی از صاحبان مشاغل

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

مدیران محترم مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل

موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۹ برخی از صاحبان مشاغل

سلام علیکم؛

احتراما ، عطف به نامه شماره 17674/ب.م مورخ 1400/03/19اتاق محترم اصناف تهران ، به پیوست تصویر دستورالعمل شماره 511 مورخ 1400/03/17 سازمان امورمالیاتی کشور در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 99 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و قانون بودجه سال 1400 جهت بهره برداری ارسال می گردد .

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه: 101/ح/الف
- تاریخ نامه: 1400/03/19پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 517101

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License