شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بخشنامه‌هاي مرتبط با مراسم هفته دفاع مقدس

14 شهريور 1398
يكشنبه 5 سپتامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديريت محترم مؤسسه و شركت حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به بخشنامه‌ي شماره 13948/217/ع مورخ 3/6/89 در خصوص مشاركت حوزه اصناف كشور در مراسم سي‌امين سالگرد هفته دفاع مقدس به پيوست (در ادامه) متن نامه‌هاي شماره‌ي 14373/89/117 مورخ 20/5/89 سازمان محترم بازرگاني استان تهران و 423325/42 مورخ 17/5/89 رئيس محترم مراكز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت جهت آگاهي ارسال مي‌گردد.

مقتضي است با عنايت به مضمون نامه‌ صدرالذكر نسبت به برگزاري هرچه با شكوه‌تر مراسم مذكور اقدام لازم معمول نمايند.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس اتحاديه
- شماره نامه:76371/ح/الف
- تاريخ نامه:9/6/89

نامه‌ي آقاي عباس قبادي رئيس سازمان بازرگاي استان تهران به آقاي فراهاني رياست محترم مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي

سلام عليم؛

با احترام به پيوست (در ادامه) تصوير نامه شماره 423325 مورخ 17/5/89 مركز اصناف و بازرگانان و دبيرخانه هيأت عالي نظارت در خصوص نحوه مشاركت حوزه اصناف كشور در مراسم سي‌امين سالگرد هفته دفاع مقدس را ارسال، خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به موضوع اقدام لازم معمول و از نتيجه اين سازمان را مطلع نمايند.

- عباس قبادي
- رئيس سازمان
- شماره نامه: 14373/89/117
- تاريخ نامه: 20/5/1389

نامه‌ي حسين رادمرد رئيس مركز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت

سلام عليكم؛

با عنايت به تصويب سياست‌هاي كلي و نحوه‌ي مشاركت حوزه اصناف كشور در مراسم سي‌امين سالگرد هفته دفاع مقدس، براساس تصميمات متخذه در جلسه مورخ 29/4/ 89 نمايندگان سازمان‌ها و دستگاه‌ها در بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق مطابق رئوس برنامه‌هاي عملياتي ذيل جهت اجرا به كليه ادارات تابع و سازما‌ن‌هاي صنفي (مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها) تحت پوشش آن استان اعلام نموده و از نتيجه‌ي اقدامات حاصله اين مركز را مطلع نمايند.

  • برگزاري حلسات هم‌انديشي فرهنگي و سياسي با استفاده از سخنرانان و نخبگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس
  • ديدار با جانبازان و خانواده‌هاي معظم شهدا و تعظيم از عزيزان و وارثان شهداء
  • برگزاري مراسم ويژه به مناسب هفته دفاع مقدس
  • دعوت از سخنرانان و نخبگان هشت سال دفاع مقدس در مراسم تكريم دفاع مقدس
  • تبيين تقش مردم و اصناف در هشت سال دفاع مقدس و سي‌سال ماندگاري و تثبيت نظام مقدس جمهوري اسلامي
  • آذين‌ بندي و تبلغات ميداني و بزرگداشت هفته دفاع مقدس
  • ايجاد ايستگاه‌ صلواتي
  • برگزراي مسابقات فرهنگي 30 خاطره از دفاع مقدس، 30 شعر دفاع مقدس، 30 مقاله و... براساس شعال محوري (8 سال دفاع مقدس و 30 پايداري)

- حسن رادمرد
- رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان
- و دبير هيأت عالي نظارت
- تاريخ نامه‌: 17/5/1389
- شماره نامه: 423325/42


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License